systémy pre hlasovú a dátovú komunikáciu
+421 44 55 679 11
email@inoteska.sk

ITX32M 2E1 2DATA 1Ethernet10/100 BT

ITX32M je multifunkčné zariadenie, ktoré umožňuje zmenu funkcie, ak je táto (formou licencie) povolená

 • zmena sa robí zmenou konfigurácie
 • 2x E1 G704 (120 Ohm, RJ 45 resp. 1x 75 Ohm BNC konektor)
 • E1 nerámcovaná 2.048 Mbps
 • E1 rámcovaná n x 64 kbps ( n = 1 až 31 kanálov )
 • dátové rozhrania (2x): X21/ V35/ V36/ RS530/ RS232/RS485
 • 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX voľba
 • 1x RS232 (V.24) konektor RJ 45 - pre lokálnu konfiguráciu
 • diagnostika rozhraní

Funkcie zariadenia:

1 - konvertor:

 •   konverzia dátových rozhraní resp. 10/100 BT do E1 rozhraní

2 - prepájanie kanálov (crossconnect) - DACCS:

 •   prepájanie (crossconnect) dátových rozhraní n x 64 resp. 10/100 BT do kanálov E1
 •   crossconnect kanálov E1

3 - inverzný multiplexer:

 •   prepojenie Ethernet rozhrania 10/100 BT (LAN sietí) cez 2 x E1

4 - vlan smerovač:

 •   smerovanie z Ethernetu do definovaných E1 rozhraní podľa VLAN ID

5 - prenos E1 cez Ethernet (E1 over Ethernet):

 •  prenos až 2 E1 cez Ethernet - UDP/IP

6 - n x 64 kbps multiplexer:

 •   prenos vybraných kanálov E1 cez synchrónne dátové rozhrania n x 64 kbps
 •   na oboch koncoch siete musia byť rovnaké zariadenia

Ďalšie informácie:

 • SNMP protokol
 • konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie V.24 (RS232) resp. 10/100 BT, UDP
 • možnosť diaľkovej konfigurácie, dohľadu cez TCP/IP, HTTP
 • možnosť uloženia nastavených parametrov (konfigurácie) do PC
 • možnosť zmeny firmware - upgrade (aj na diaľku)

typové označenia:

Realizované v multiplexeri ITX 32M

ITX 471 31.5 Multiplexer E1, X.21, ETH - (RJ, BNC)
ITX 471 31.7 Multiplexer D E1, D X.21, ETH - (RJ)
ITX 471 32.5 Multiplexer E1, UDI, ETH - (RJ, BNC)
ITX 471 32.7 Multiplexer D E1, D UDI, ETH - (RJ)
ITX 471 33.7 Multiplexer D E1, 2xRS485, ETH - (RJ)

(UDI-univerzálne dátové rozhranie)

2014, created by creative solution