systémy pre hlasovú a dátovú komunikáciu
+421 44 55 679 11
email@inoteska.sk

DYMUX SG 8E1 10/100 BT

 • multiplexer PRI
 • koncentrácia volaní, smerovanie, statické prepájanie (crossconnect) ľubovolných kanálov E1
 • 8x E1 G704 (120 Ohm, RJ 45) signalizácia ISDN DSS1
 • 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX voľba
 • 1x RS232 (V.24) RJ 45
 • SNMP protokol
 • krabičkové (1U) resp. etážové prevedenie (16 dosiek, telekom konektor pre E1)
 • dynamická (štatistická) koncentrácia hlasových kanálov
 • smerovanie hovorov na základe zadaných kritérií
 • úprava čísla volajúceho a volaného
 • zmena parametrov čísla volajúceho a volaného
 • tarifikácia – generovanie tarifných impulzov
 • analýza oprávnenosti voľby
 • detailný záznam o hovoroch
 • diagnostika rozhraní E1-A..H
 • univerzálny konfiguračný SW (Uniman) pre PC
 • konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie V.24 (RS232) resp. 10/100 BT UDP
 • možnosť diaľkovej konfigurácie, dohľadu cez TCP/IP
 • možnosť uloženia nastavených parametrov (konfigurácie) do PC
 • možnosť zmeny firmware - upgrade (aj na diaľku)

SW varianty:

 • stamux - statické prepájanie kanálov (DACCS)
 • dymux - stamux + dynamická koncentrácia hlasových kanálov, smerovanie (DSS1 sig.)

DYMUX SG je možné (zmenou firmware) využívať ako multifunkčné zariadenie

Ďalšie funkcie:

 • inverzný multiplexer 8 x E1
 • prenos E1 cez Ethernet
 • VLAN smerovač

Typové označenia:

ITX 482 78 DYMUX SG 4/8xE1, 1xETH

2014, created by creative solution